بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ سعوديهـا در ماجرا ي تجاوز به سرزمين يمن قطعاً ضربه خواهند خورد و بيني آنها به خاک ماليده خواهد شد. (مقام معظم رهبري 1394/01/20 )
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج