شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

تسبیح دیجیتال
+ توهمان رضا و.ع. ، گل گلدستهاي دلمي ... جايگايت معبد ذکر ، حرفهاي دلمي ... ميخرم يک سبد گل و ، نذرت ميکنم ... توگل مريم و ، زهراي دلمي ... غ..ر..آ @};-

الهه السادات

نوشته هاي ...
عاقا ديگ خو منم دلم استخر ميخاد:D

الهه السادات

نوشته هاي ...
چقدر از اين عکس بدم مياد:-/

*ليلا*

+ [تلگرام] دل به شادي هاي بي مقدار اين عالم مبند زندگي تنها فرازي در نشيبي ساخته است....!! فاضل نظري
نوشته هاي ...
قرينه تابع هموگرافيک:Dوي هنوز درگير امتحانات و نتايج درخشانش است:D

« لنگرودي »

+ هو الحق * به نور روي تو روشن شده است چشم زمين تو هشتمين ملکوتي که خاک ديده به خود ميان اينهمه آئينه گم شده بودم کنار صحن و ضريحت دلم رسيده به خود * #امام_مهربانيها #امام_رضا #دهه_كرامت #لنگرودي #زين_العابدين_آذرارجمند_لنگرودي
2-محنا
2:35 عصر
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top